Write to M. Boháč
Zobraziť menu Skryť menu

Zásady používania cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie. Cookies sa uložia do webového prehliadača (spusteného na Vašom zariadení), keď navštívite našu webovú stránku. Cookies sú následne odosielané späť pri každom ďalšom navštívení webovej stránky, ktorá tieto cookies rozoznáva.
Cookies sú pre Vás ako aj nás veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú webovým stránkam napríklad (I) rozoznať zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo túto stránku, (II) zapamätať si preferencie návštevníka – týkajúce sa napríklad zvoleného jazyka, (III) pochopiť, ako sa webová stránka používa, (IV) zlepšiť užívateľskú skúsenosť, či (V) zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná.

Upraviť súhlas

 

Typy cookies, ktoré na našich stránkach používame:

Potrebné (funkčné)

Potrebné (funkčné) cookies sú nevyhnuté pre správne fungovanie tejto stránky. Táto kategória zahŕňa iba cookies, ktoré zaisťujú základné funkcie a bezpečnostné prvky stránky. V zásade sa ukladajú ako reakcia na Vami vykonané akcie, napríklad nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, či vyplnenie kontaktného formulára, a teda umožňujú webovej stránke zapamätať si ich a tak prispôsobiť webovú stránku. Na základe Vašej geografickej polohy Vám napríklad umožňujú automaticky poskytnúť webovú stránku vo Vašom jazyku. V prípade ich vypnutia naša webová stránka nemusí správne fungovať.

Potrebné (funkčné) cookies, ktoré používame:

Názov Hostiteľ Druh Trvanie Účel a popis
cookie-settings mbohac.sk Naše cookies 1 rok Tieto cookies sa používajú na zapamätanie stavu súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu.

Analytické

Tieto cookies nám pomáhajú merať a zlepšovať výkonnosť a odozvu našej stránky. Pomocou analytických cookies počítame návštevnosť stránky a zdroje návštevnosti. Okrem toho nám umožňujú zistiť, ktoré stránky a podstránky sú najobľúbenejšie a najmenej obľúbené, a zistiť, ako sa po nich návštevníci pohybujú. Tieto cookies zbierajú tiež údaje o tom, ako používate webovú stránku, napríklad či ste prezerali určitý obsah alebo ktoré stránky navštevujete najčastejšie. Všetky informácie, ktoré analytické cookies zhromažďujú sú anonymné, teda nie je na ich základe možné zistiť akékoľvek osobné údaje alebo totožnosť osoby. Pokiaľ tieto cookies odmietnete, nebudeme môcť zistiť, kedy ste navštívili našu stránku, a tiež nebudeme môcť analyzovať výkonnosť stránky.

Analytické cookies, ktoré používame:

Názov Hostiteľ Druh Trvanie Účel a popis
_ga mbohac.sk Naše cookies 2 roky Tieto cookies od Google Analytics umožňujú zapamätanie si návštevníka za účelom sledovania výkonu stránky.
_gid mbohac.sk Naše cookies Niekoľko minút Tieto cookies od Google Analytics umožňujú uložiť informácie o tom, ako návštevník používal stránku a tiež umožňuje vytvoriť analytickú správu o tom, akú odozvu poskytovala stránka návštevníkovi.
_gat mbohac.sk Naše cookies Niekoľko sekúnd Tieto cookies od Google Analytics umožňuje obmedziť rýchlosť žiadostí, aby sa obmedzilo zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.

 

Slovník cookies

Ak ste sa vyššie dočítali o pojme, ktorému nerozumiete, prinášame Vám užitočné vysvetlenie pojmov týkajúcich sa cookies, ktoré používame.

Názov (cookies) Ide o technický názov súboru cookie. Pod týmto názvom si predmetné cookies môžete dohľadať na internete a zistiť o ňom ešte viac informácií.
Hostiteľ Znamená webovú stránku (doménu), ktorá prijíma súbory cookies z Vášho prehliadača.
Druh (cookies) Určuje či ide o naše cookies alebo cookies tretej strany.
Naše cookies Znamená, že cookies sme umiestnili na stránku my.
Cookies tretej strany Znamená, že cookies na našu stránku umiestnil náš partner, ktorého služby využívame.
Trvanie Znamená po aký čas sa cookies ukladá vo Vašom prehliadači.

 

Nastavenie cookies vo Vašom prehliadači

Používanie cookies povolíte alebo zablokujete prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Môžete tiež odstrániť už skôr uložené cookies.
Blokovanie všetkých druhov cookies môže spôsobiť obmedzenie funkčnosti tejto webovej stránky a iných webových stránok.
Ak chcete blokovať alebo vymazať cookies vo svojom prehliadači, postupujte ďalej podľa druhu prehliadača, ktorý používate:

Nastavenie cookies v prehliadači Chrome
Nastavenie cookies v prehliadači Internet Explorer
Nastavenie cookies v prehliadači Mozilla
Nastavenie cookies v prehliadači Opera
Nastavenie cookies v prehliadači Apple Safari

 

Procedures